Wat is radioterapie of bestraling?

Radiotherapie of bestraling is een behandeling met een straling met negatief of positief geladen deeltjes. Als het lichaam in contact komt met deze straling ontstaan geladen deeltjes (ionen).

Deze deeltjes wekken via een aantal chemische reacties veranderingen in menselijke cellen (DNA breuken) op waardoor deze cellen zich niet meer kunnen delen en afsterven.

Je hebt uitwendige bestraling en inwendige bestraling (brachytherapie).

Als er sprake is van uitwendige bestraling wordt een bestralingsapparaat gebruikt. Men kan bij deze vorm de straling behoorlijk exact richten, zodat de omliggende gezonde cellen minder snel zullen worden vernietigd.

Bij inwendige bestraling of brachytherapie wordt het radioactieve materiaal direct in contact gebracht met de tumor. Het gezonde omgevende weefsel zal minder schade ondervinden.De verpakking kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld als een holle naald, of een holle plastic draad. Hier wordt de radioactieve stof doorheen geleid en kan lokaal het tumorweefsel bestralen.