Wat is een ct-scan?

Letterlijk vertaald: Computer Tomografie

Vergelijkbaar met de MRI scan wordt de patiënt op een tafel gelegd welke verschuifbaar is zodat je uiteindelijk in een soort koker komt te liggen. Er wordt een serie röntgenfoto’s gemaakt waarvan de gegevens worden bewerkt door een computer.

Dit levert een serie foto’s op waarop telkens een doorsnede van het betreffende lichaamsdeel te zien is met bepaald weefsel, omgevend bot, inwendige holten en eventuele afwijkingen, mits die een bepaalde minimale afmeting hebben. Soms wordt er na een injectie van een stof die de bloedrijkdom van het weefsel laat zien een tweede serie foto’s gemaakt. Door vergelijking van de twee series foto’s kunnen conclusies worden getrokken over de aard van de afwijking.

Het is wel belangrijk dat het kind goed stil ligt. Als de kinderen erg jong zijn kan dit door de kinderen in slaap te brengen met een slaapmiddel of door ze onder narcose te brengen. Vaak kunnen kinderen ook erg goed stil liggen als één van de ouders bij het onderzoek aanwezig is.